โรงเรียนวัดนิกรประสาท

หมู่ที่ 2 บ้านดอนชะอม ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-244085

วันแม่แห่งชาติ

วันแม่แห่งชาติ ถ้าแม่ฟังอยู่คิดถึงหนูหน่อยหนา หนูขอสัญญาว่าหนูจะเป็นเด็กดี ….. กิจกรรมเล็กๆ ที่มีสาระและสนุกสนาน กิจกรรมวันแม่ แห่งชาติที่โรงเรียนวัดนิกรประสาท เมื่อ 11 สิงหาคม 2559

วันแม่แห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ