โรงเรียนวัดนิกรประสาท

หมู่ที่ 2 บ้านดอนชะอม ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-244085

นักศึกษาฝึกงานสอน กล่าวอำลานักเรียนหน้าเสาธง

นักศึกษาฝึกงานสอน กล่าวอำลานักเรียนหน้าเสาธง หลังเสร็จสิ้นภาระกิจ ขอความรู้สึกดีๆที่มีต่อกันให้ยั่งยืนตลอดไป ขอขอบคุณแทนคุณครูและนักเรียนทุกคน ทีได้มาร่วมกิจกรรมและช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีๆให้กับพวกเราชาววัดนิกรประสาท

นักศึกษาฝึกงานสอน นักศึกษาฝึกงานสอน นักศึกษาฝึกงานสอน