โรงเรียนวัดนิกรประสาท

หมู่ที่ 2 บ้านดอนชะอม ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-244085

ทัศนศึกษา ที่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน จ่าทวี

ทัศนศึกษา ที่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน จ่าทวี วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยมีผู้อำนวยการเป็นคน อนุมัติการทัศนศึกษาในครั้งนี้ ให้แก่นักเรียน

ทัศนศึกษา ทัศนศึกษา ทัศนศึกษา