โรงเรียนวัดนิกรประสาท

หมู่ที่ 2 บ้านดอนชะอม ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-244085

กีฬาสี โรงเรียนวัดนิกรประสาท

กีฬาสี จัดขึ้นที่สนามของโรงเรียนวัดนิกรประสาท กีฬาสีปีนี้  ดูเรียบง่ายแต่พวกนักเรียน ก็น่ารักและได้รับความสนุกสนานกันทุกคน ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2559

กีฬาสี กีฬาสี กีฬาสี