โรงเรียนวัดนิกรประสาท

หมู่ที่ 2 บ้านดอนชะอม ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-244085

มลพิษ กับข้อควรระวังที่เกี่ยวกับหัวใจ อันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์

มลพิษ

มลพิษ ทุกคนรู้ดีว่ามลพิษร้ายแรง เป็นอันตรายต่อสุขภาพของ … Read more