โรงเรียนวัดนิกรประสาท

หมู่ที่ 2 บ้านดอนชะอม ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-244085

โรคอัลไซเมอร์ อันตรายของโรครวมถึงอาการที่น่าสงสัยของโรคอัลไซเมอร์

โรคอัลไซเมอร์

โรคอัลไซเมอร์ การศึกษาพบว่าความชุกของ MCI ความบกพร่องทา … Read more