โรงเรียนวัดนิกรประสาท

หมู่ที่ 2 บ้านดอนชะอม ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-244085

โควิด 19 การรับรู้ของผู้คนเกี่ยวกับโควิด 19 และการรักษาระยะห่างทางสังคม

โควิด 19

โควิด 19 เนื่องจากการระบาดที่เกิดขึ้น การรักษาระยะห่างท … Read more