โรงเรียนวัดนิกรประสาท

หมู่ที่ 2 บ้านดอนชะอม ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-244085

โครโมโซม อธิบายเกี่ยวกับมนุษย์นีแอนเดอร์ทัลสูญเสียโครโมโซม Y ได้อย่างไร

โครโมโซม

โครโมโซม มนุษย์นีแอนเดอร์ทัลได้รับการพิจารณาว่า เป็นมนุ … Read more