โรงเรียนวัดนิกรประสาท

หมู่ที่ 2 บ้านดอนชะอม ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-244085

เต้านม ปัญหาของเต้านมที่เกินขนาด และสาเหตุของความผิดปกติของเต้านม

เต้านม

เต้านม วิธีการรักษาเต้านมเกินขนาด สามารถทำจิตบำบัด การเ … Read more