โรงเรียนวัดนิกรประสาท

หมู่ที่ 2 บ้านดอนชะอม ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-244085

เบาหวาน หากทำการล้างพิษจะสามารถช่วยให้อาการเบาหวานเบาลงได้หรือไม่

เบาหวาน

เบาหวาน กับการล้างพิษ หากเราไม่ใส่ใจในการรับประทานอาหาร … Read more