โรงเรียนวัดนิกรประสาท

หมู่ที่ 2 บ้านดอนชะอม ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-244085

เนื้องอก ในระยะเริ่มต้นมีอาการอะไรเกิดขึ้น และส่งผลต่ออวัยวะใดบ้าง

เนื้องอก

เนื้องอก อาการเริ่มต้นของเนื้องอก ก้อนเนื้องอกที่อยู่บน … Read more