โรงเรียนวัดนิกรประสาท

หมู่ที่ 2 บ้านดอนชะอม ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-244085

สารก่อภูมิแพ้ อาการแพ้เป็นปฏิกิริยาการแพ้ที่คุกคามถึงชีวิต

สารก่อภูมิแพ้

สารก่อภูมิแพ้ ซึ่งเกิดขึ้นได้จากการสัมผัสกับสารต่างๆ สา … Read more