โรงเรียนวัดนิกรประสาท

หมู่ที่ 2 บ้านดอนชะอม ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-244085

มะเร็งเต้านม อาการและภาวะแทรกซ้อน การใช้เคมีบำบัดเพื่อรักษา

มะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านม ภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยของมะเร็งเต้านม คือ ก … Read more