โรงเรียนวัดนิกรประสาท

หมู่ที่ 2 บ้านดอนชะอม ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-244085

มะเร็งกระเพาะอาหาร อาการของมะเร็งกระเพาะอาหารในผู้ป่วยระยะเริ่มแรก

มะเร็งกระเพาะอาหาร

มะเร็งกระเพาะอาหาร การตรวจเอกซเรย์อย่างถูกต้องบ่งชี้ว่า … Read more