โรงเรียนวัดนิกรประสาท

หมู่ที่ 2 บ้านดอนชะอม ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-244085

มองโลกในแง่ดี ค่าบวกที่เป็นพิษมาจากไหน และปรากฏอย่างไร อธิบายได้ดังนี้

มองโลกในแง่ดี

มองโลกในแง่ดี ค่าบวกที่เป็นพิษ นักจิตวิทยาผู้ร่วมก่อตั้ … Read more