โรงเรียนวัดนิกรประสาท

หมู่ที่ 2 บ้านดอนชะอม ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-244085

ภูเขาไฟ กรากะตัว การระเบิดครั้งรุนแรง คร่าชีวิตผู้คนไปกว่า 36,000คน

ภูเขาไฟ

  ภูเขาไฟ กรากะตัว ตั้งอยู่ในประเทศอินโดนีเซียของช … Read more