โรงเรียนวัดนิกรประสาท

หมู่ที่ 2 บ้านดอนชะอม ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-244085

ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ข้อควรระวังและการรักษาที่ถูกวิธี

ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ

ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ โดยปกติอาการทางคลินิกครั้งแรก คื … Read more