โรงเรียนวัดนิกรประสาท

หมู่ที่ 2 บ้านดอนชะอม ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-244085

ประจำเดือน วิธีการวิจัยความผิดปกติของประจำเดือน อธิบายได้ดังนี้

ประจำเดือน

ประจำเดือน การเปลี่ยนแปลงของวัฏจักรในอวัยวะของระบบสืบพั … Read more