โรงเรียนวัดนิกรประสาท

หมู่ที่ 2 บ้านดอนชะอม ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-244085

บาร์บีคิว ที่มาทางประวัติศาสตร์ของบาร์บีคิวและคุณลักษณะทางวัฒนธรรม

บาร์บีคิว

บาร์บีคิว หมายถึงกระบวนการย่างเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์จา … Read more