โรงเรียนวัดนิกรประสาท

หมู่ที่ 2 บ้านดอนชะอม ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-244085

ต้อกระจก การรักษาที่ดีและมีประสิทธิภาพมากที่สุดคือ การผ่าตัด จริงหรือไม่?

ต้อกระจก

ต้อกระจก สาเหตุหลัก คือ ภาวะสายตาสั้นสูงร่วมกับการใช้ดว … Read more