โรงเรียนวัดนิกรประสาท

หมู่ที่ 2 บ้านดอนชะอม ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-244085

วัณโรค เกิดจากการติดเชื้อโรคอะไรบ้าง ติดเชื้อผ่านช่องทางใด

วัณโรค

วัณโรค เป็นโรคติดเชื้อเรื้อรังที่เกิดจากเชื้อไมโครแบคที … Read more