โรงเรียนวัดนิกรประสาท

หมู่ที่ 2 บ้านดอนชะอม ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-244085

ร่างกาย จะแยกแยะได้อย่างไรว่าคุณร้อน ชื้น เย็นหรือเปียก

ร่างกาย

ร่างกาย ในทางการแพทย์ แบ่งออกเป็น 6 ประการคือลม เย็น ร้ … Read more