โรงเรียนวัดนิกรประสาท

หมู่ที่ 2 บ้านดอนชะอม ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-244085

เด็ก ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเกมฝึกกล้ามเนื้อมือเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสมองของเด็ก

เด็ก

เด็ก การเคลื่อนไหวที่ละเอียดหมายถึง การเคลื่อนไหวของมือ … Read more

การเคลื่อนไหว ของกระเพาะอาหาร การป้องกันการปรับอาหารการให้นมเด็ก

การเคลื่อนไหว

การเคลื่อนไหว ของกระเพาะอาหาร การสะสมของน้ำนมในเด็ก คือ … Read more