โรงเรียนวัดนิกรประสาท

หมู่ที่ 2 บ้านดอนชะอม ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-244085

การลดน้ำหนัก วิธีกินให้น้อยลง และวิธีที่มีประสิทธิภาพอธิบายได้ ดังนี้

การลดน้ำหนัก

การลดน้ำหนัก ส่วนเกินเป็นเรื่องยาก ไม่เพียงเพราะเป็นการ … Read more