โรงเรียนวัดนิกรประสาท

หมู่ที่ 2 บ้านดอนชะอม ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-244085

ปวดไหล่ กับสาเหตุสำคัญทำให้เกิดอาการ และวิธีบรรเทาอาการ

ปวดไหล่

ปวดไหล่ สำหรับผู้ที่ทำงานที่โต๊ะทำงาน กระดูกสันหลังส่วน … Read more