โรงเรียนวัดนิกรประสาท

หมู่ที่ 2 บ้านดอนชะอม ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-244085

เกรียงศักดิ์ มอบทุกการศึกษาให้แก่นักเรียน

เกรียงศักดิ์ และอาจารย์สำเนียง หนูสังข์ มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน จำนวน ๓ ทุน ทุนละ ๑๐๐๐ บาท และได้เลี้ยงไอติมนักเรียนทุกคนด้วย ขอขอบคุณในความเมตตาที่ท่านมอบให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดนิกรประสาท

พ.ต.ท.เกรียงศักดิ์ 

พ.ต.ท.เกรียงศักดิ์ พ.ต.ท.เกรียงศักดิ์