โรงเรียนวัดนิกรประสาท

หมู่ที่ 2 บ้านดอนชะอม ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-244085

วันไหว้ครู

วันไหว้ครู ๒๕๕๘ ที่ถูกจัดขึ้น ภายในโรงเรียนวัดนิกรประสาท ที่ทำให้นักเรียนทุกคน ได้กราบไหว้ครูประจำฉันของตัวเอง ในกิจกรรมไหว้ครู

วันไหว้ครู วันไหว้ครู วันไหว้ครู