โรงเรียนวัดนิกรประสาท

หมู่ที่ 2 บ้านดอนชะอม ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-244085

นักศึกษา ฝึกประสบการณ์สอน

นักศึกษา ฝึกประสบการณ์สอน รุ่น ๑/๕๙ อำลานักเรียนหน้าเสาธง ขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมกันทำงานอย่างแข็งขันตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้าย ขอบอกว่าเราภาคภูมิใจพวกเธอมาก ที่ได้สร้างผลงานไว้มากมายแม้จะมีกันแค่ ๔ คน ขอขอบคุณมหา’ลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีที่ผลิตบุคคลที่มีคุณภาพมาให้กับประชาชน

นักศึกษา นักศึกษา นักศึกษา