โรงเรียนวัดนิกรประสาท

หมู่ที่ 2 บ้านดอนชะอม ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-244085

นักศึกษาฝึกสอน รุ่น 1/58 อำลานักเรียน

นักศึกษาฝึกสอน รุ่น 1/58 อำลานักเรียนหน้าเสาธง หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ ในการฝึกสอนวิชาชีพครู ณ โรงเรียนวัดนิกรประสาท

นักศึกษาฝึกสอน นักศึกษาฝึกสอน นักศึกษาฝึกสอน