โรงเรียนวัดนิกรประสาท

หมู่ที่ 2 บ้านดอนชะอม ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-244085

กิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”

กิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” ร่วมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนวัดนิกรประสาท

กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม